V75-1: 1-3-4-6-7-8
V75-2: 2-5
V75-3: 1-2-3-4-5-6-11
V75-4: 2 American Hill
V75-5: 1-2-5-7-8-9-10
V75-6: 3-10
V75-7: 1-2-5-6-7-10-11

Tipsarens V75-andelar köper du här:
https://tillsammans.atg.se/lagsida/54413

Fullständigt V75-tips från Tipsaren köper du här: http://tipsaren.com

Dela gärna!